Energirapport
Alle huse kan fremvise den lovpligtige energirapport.
Klik på nedenstående og læs rapporten for nr. 15.
Der forefindes rapport for alle husene.Energirapport
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Køb og salg af andele

 

Hvad koster det at sælge?

Handel med en andel koster for sælger kr. 1000,00 til dækning af diverse omkostninger,(det er ikke nødvendigt at bruge advokat eller ejendomsmægler).

Hvem kan man sælge til?

Ønsker man at sælge sin andel. er der i Andelsboligforeningens vedtægter § 13 angivet, hvem der har fortrinsret til at overtage ens andel.

Er der ingen emner, skal man henvende sig til bestyrelens formand, for at høre om der er nogle på venteliste .

Hvis der er emner på ventelisten, skal de spørges først.

Er der ingen på ventelisten, kan sælger selv finde en køber.

Hvad må en andel koste?

Den beregnes ud fra andelens værdig + forbedringsværdigen - evt. fradrag.

 

Værdigen af andelen er fastsat på den årlige generalforsamling.

KLIK PÅ "ØKONOMI", I MENUEN TIL VENSTRE, OG SE ANDELSPRISERNE
 

Opgørelse af forbedringsværdien?

Andelsboligforeningen har et skema "Opgørelse af forbedringsværdier" , som skal udfyldes over de ting, der er købt til huset.

Det vil sige ting, som sælger har købt til huset f.eks. vaskemaskine - skabe - flisebebægning i haven og andet. Værdien afskrives med 1/10 pr. år.

 

Der kan beregnes et fradrag for dårlig vedligehold.

Der er fundet en køber.

Inden aftalens indgåelse skal køber have udleveret andelsfoeningens vedtægter - seneste årsregnskab og buget, samt en opstilling med specifikation af prisfastansættelsen. Se § 15 i vedtægterne. Eller gjort bekendt med denne side hvor vedtægter, regnskab m.m. kan hentes.

Andelsbeviset.

Dokumentet om "Aftale om salg af andel" udarbejdes af andelsforeningens administrator og underskrives af bestyrelsen, samt af sælger og køber.

Aftalen er betinget af at andelsboligforeningens bestyrelse godkender køber samt prisen og de øvrige aftalte vilkår.

Overdragelsessummen indbetales 14 dage inden overtagelsen af andelen til andelsforeningens bankkonto.

 

Ved aftalens underskrift betaler køber 20.000kr. til andelsforeningens bankkonto.

 

Som sikkerhed for mangler tilbageholdes et depositum på 10.000kr. til 14 dage efter overtagelsesdagen.

Fraflytningsrapport.

Specifikation af skader, fejl og mangler.

Nøgler til hus og postkasse.

Aflæsning af vand - el - varme.

Rapporten underskrives af et medlem af bestyrelsen samt køber og sælger.

 

 

 

 

 

Lav din egen hjemmeside med mono.net