Daglig økonomi

Andelshavernes månedlige betaling til foreningen består kun af husleje. Fællesudgifter og henlæggelser er includeret i huslejen.
Aconto vand, spildevand, el og varme er individuelt efter forbrug og afregnes direkte med værkerne.

1-plan husene:
Husleje pr. 1.7.2018  kr. 4.476,00 pr. måned.
1½- plan husene:
Husleje pr. 1.7.2018  kr. 5.129,00 pr. måned.

 

 

 

 

 

Finansiering


10 årig flexlån uden afdrag. Pr. 1.4.2018
I beregningerne har vi forudsat, at renteniveauet er uforandret i forhold til i dag.
Lånet bliver rentetilpasset første gang den 01.04.2028
Kontantlånsrenten er fastsat til 1,3348%.
Med månedlige renteberegninger og indregning af kreditomkostningerne er de samlede årlige omkostninger
2,29% af lånebeløbet.

30 årig kontantlån med afdrag. Pr. 1.4.2018
Kontantlånsrenten er fastsat til 1,9836%.
Med månedlige renteberegninger og indregning af kreditomkostningerne er de samlede årlige omkostninger
3,10% af lånebeløbet.

 

 

Andelsbevis

Som det fremgår af årsrapporten side 19 har hver andel en værdi excl. værdi af eventuelle individuelle godkendte forbedringer.

 

Værdien af andelen i det senest godkendte regnskab er den maksimale værdi man som andelshaver må kræve ved salg af sin andelsbolig.
 

1-plan husene:
Andelsbevis kr.329.241

1½- plan husene:
Andelsbeviset kr. 378.795

Lav din egen hjemmeside med mono.net