Andelsboligforeningen Moesbakken

blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 06 august 2002. Et år efter den 1 august 2003, var husene klar til indflytning. Forud havde en arbejdsgruppe, sammen med foreningens advokat,  udformet vedtægterne, udarbejdet husorden, forberedt det endelige køb af projektet og meget andet.

Til den første bestyrelse blev Torkild Messell valgt til formand. De øvrige medlemmer var Elkær Ibsen, Inga Christensen, Jette Olesen og Niels Danielsen.

Bygherre var: JT Projektudvikling ApS

Arkitekt: Rubicon

Ingeniør: Tækker Rådgivende Ingeniør A/S

Hovedentreprenør: M T Højgård A/S

Advokat: Ret og Råd v/Jørgen Steffensen og Kirsten Skodborg

Foreningens rådgiver: Arkitekt Kurt Flinker

Der var rejsegilde den 10 april 2003 med taler og røde pølser.

Den 1 august 2003 var, som nævnt, alle huse klar til indflytnin.

I starten bestod vejbelægningen af stenmel. Der var ingen afløb fra vejene, vandet skulle forsvinde ned i undergrunden.

Efter en længere tvist og retsag med bygherren, blev dette ændret, så vi i dag har SF-sten på vejene og der blev etableret vejbrønde.

 

Magnus forsøger at finde de vejbrønde som ikke er der.

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net